5000 سال قبل از میلاد     سومریها      تأکید بر ضرورت حفظ سوابق به مثابه یک فن کنترل
*****
4000 سال قبل از میلاد      مصریها اهتمام به امور طراحی، برنامه ریزی، سازماندهی، و کنترل در ساخت اهرام ثلاثه.
*****
4000 سال قبل از میلاد چینیها        اقدام به ساخت دیوار بزرگ 1500 مایلی در چین
*****
2700 سال قبل از میلاد مصریها  تشخیص ضرورت و اهمیت برخورد منصفانه و صادقانه در مدیریت و استفاده از مصاحبه برای روان درمانی.
*****
2600 سال قبل از میلاد مصریها استفاده از عدم تمرکز در سازماندهی
*****
2000 سال قبل از میلاد مصریها  تشخیص ضرورت استفاده از تقاضای مکتوب برای درخواست کارکنان و به کارگیری نیروها و مشاوران ستادی
*****
1800 سال قبل از میلاد  حمورایی استفاده از مستند سازی و آوردن شاهد برای کنترل؛ تعیین حداقل دستمزد؛ و تشخیص قابل تفویض نبودن مسئولیت.
*****
1491 سال قبل از میلاد یهودیان به کارگیری مفاهیم سازمان، خط فرماندهی، و اصل استثناء در مدیریت.
*****
از 1100 تا 600 سال قبل از میلاد چینیها تشخیص ضرورت سازماندهی، برنامه ریزی، هدایت و کنترل در مدیریت.
*****
500 سال قبل از میلاد چینیها تشخیص اصل تخصص گرایی
*****
500 سال قبل از میلاد سان تزو تشخیص ضرورت برنامه ریزی، هدایت و سازماندهی
*****
400 سال قبل از میلاد کوروش تشخیص ضرورت توجه به روابط انسانی و مطالعه حرکت سنجی، طراحی جا و مکان، و مدیریت مواد.
*****
400 سال قبل از میلاد سقراط توجه به جهان شمول بودن مدیریت.
*****
400 سال قبل از میلاد گزنفون تشخیص اینکه مدیریت یک هنر مستقل است.
*****
350 سال قبل از میلاد یونانیها ابداع روش علمی برای انجام امور و استفاده از موسیقی برای تنظیم فواصل زمانی انجام کارهای سخت و تکراری.
*****
350 سال قبل از میلاد افلاطون تشریح تخصص گرایی در جامعه.
*****
از 336 تا 333 سال قبل از میلاد اسکندر استفاده از یک روش سازماندهی با استفاده از نیروهای ستادی، در طول لشکر کشیها.
*****
325 سال قبل از میلاد کوتی لیا (هند) تشخیص نیاز به علم و هنر کشورداری.
*****
175 سال قبل از میلاد کاتو استفاده از شرح شغل
*****
50 سال قبل از میلاد وارو استفاده از مختصات و شرایط احراز شغل
*****
سال 900 میلادی فارابی تدوین مجموعه ای از صفات مشخصه برای رهبر اثر بخش
*****
دهه 1750 میلادی انگلیسیها انقلاب صنعتی
*****
سال 1776 میلادی آدام اسمیت انتشار کتاب ثروت ملل و تأکید بر اهمیت تقسیم کار و تخصص گرایی.
*****
سال 1822 میلادی چارلز ببیج اختراع نخستین ماشین حساب، به مثابه طلایه داری برای رایانه های امروزی
*****
سال 1834 میلادی رابرت اون پیشگامی در مدیریت منابع انسانی و هدایت و رهبری جنبش اتحادیه تجارت بریتانیا.
*****
سال 1898 میلادی مری پارکر فالت پیشگامی در تأکید بر مزایای مشارکت گروهی و ضرورت تفکر گرایی.
*****
سال 1903 میلادی فردریک تیلور انتشار کتاب مدیریت کارگاه
*****
سال 1911 میلادی فردریک تیلور انتشار کتاب اصول مدیریت علمی
*****
سال 1913 میلادی هوگو مانستربرگ (پدر روانشناسی صنعتی) انتشار کتاب روانشناسی و کارآیی صنعتی
*****
سال 1914 میلادی فردریک دبلیو. لنچستر تلاش برای کمی کردن برآوردها در مورد عملیات نظامی و پیش بینی نتایج نبرد بر مبنای توان نیروهای انسانی و تسلیحات جنگی.
*****
سال 1916 میلادی هنری فایول انتشار آثار متعددی در مورد اصول مدیریت (به زبان فرانسه)
*****
سال 1864 تا 1920 میلادی ماکس وبر ارائه نظریه نقش فرد در سازمان و مدیریت اداری و مدل ایدئال بوروکراسی.
*****
سال 1917 میلادی هنری ال. گانت استفاده از نمودار میله ای به مثابه یک روش برنامه ریزی
*****
سال 1923 میلادی آلفرد پی. اسلون به کارگیری فنون جدید در مدیریت کارخانه های اتومبیل سازی جنرال موتور و تبدیل آن به یک غول صنعتی
*****
سال 1927 میلادی التون مایو و همکارانش پی ریزی جنبش روابط انسانی در مدیریت؛ از طریق مطالعه در مورد رفتار کارکنان کارخانه های وسترن الکتریک در شهر هاتورن
*****
سال 1928 میلادی لودویک ون برتالانفی ارائه نظریه سیستمی
*****
سال 1929 میلادی هنری فایول ترجمه آثار وی در مورد اصول مدیریت (به زبان انگلیسی)
*****
سال 1936 میلادی ایلات متحده پایه گذاری آکادمی مدیریت برای توسعه مطالعات مدیریتی
*****
سال 1938 میلادی چستر بارنارد انتشار کتاب کارکردهای مدیر اجرایی و تحلیل نحوه هدایت یک سازمان با تأکید بر عدم ضرورت فرمانروایی از بالا به پایین و مزایای دعوت کارکنان به همکاری
*****
سالهای 1938 الی 1945میلادی متفقین استفاده از فنون تحثیث در عملیات در جنگ
*****
سال 1943 میلادی آبراهام مزلو ارائه نظریه سلسله مراتب نیازهای انسانی
*****
سال 1943 میلادی برل و مینز انتشار کتاب شرکت سهامی جدید و دارایی خصوصی با تأکید بر اینکه نفوذ صاحبان سهام بر مدیران کاهش یافته است.
*****
سال 1947 میلادی کرت لوین ارائه مدل تغییر رفتار فرد
*****
سال 1947 میلادی هربرت سایمون انتشار کتاب رفتار اداری با نگاهی علمی به "تصمیم گیری" و "معقولیت نسبی تصمیم".
*****
سال 1948 میلادی لستر کوچ و جان فرنچ مطالعه در مورد مسأله مقاومت در برابر تغییر
*****
دهه 1950 میلادی طرفداران مکتب روابط انسانی ظهور مکتب روابط انسانی
*****
سال 1951 میلادی کرت لوین تأکید بر عوامل محیطی به منزله یکی از عوامل تأیین کننده رفتار.
*****
سال 1952 میلادی آی بی ام تولید و توزیع نخستین سیستم پردازش الکترونیکی داده ها
*****
سال 1953 میلادی کیت دیویس تشریح اهمیت سازماندهی اطلاعات و ابداع واژه "ارتباطات خوشه ای"
*****
سال 1954 میلادی پیتر دراکر انتشار کتاب عمل مدیریت و ترویج نظریه "مدیریت بر مینای هدف"
*****
سالهای 1956 الی 1958 میلادی شرکت مشاوره مدیریت بوز، آلن و هامیلتون (پرت) جی.ئی.کلی و ام.آر. واکر (سی.پی.ام) ارائه فنون پرت و سی.پی.ام برای برنامه ریزی
*****
سال 1957 میلادی کریس آرجریس انتشار کتاب شخصیت و سازمان و بحث در مورد تضاد میان سیستم و فرد
*****
سال 1959 میلادی فردریک هرزبرگ ارائه نظریه دو ساحتی انگیزش
*****
سال 1960 میلادی داگلاس مک گریگور ارائه نظریه X و نظریه Y در مورد مفروضات مدیران
*****
دهه 1960 میلادی ادوارد لورنز (ریاضی دان) مطالعاتی که زمینه ارائه نظریه آشوب را فراهم ساخت
*****
سال 1961 میلادی رنسیس لیکرت ارائه مدل سیستمهای رهبری با رهیافتی اقتضایی
*****
سال 1962 میلادی آلفرد چندلر انتشار کتاب استراتژی و ساختار و مطالبی در مورد نحوه تبعیت طراحی سازمان از استراتژی آن
*****
سال 1963 میلادی سی. ارت و مارچ انتشار کتاب نظریه رفتاری شرکت بزرگ و مطالبی در مورد ممانعت "رفتارهای سیاسی درون سازمان" از "دستیابی سازمان به حداکثر سود".
*****
سال 1964 میلادی رابرت بلیک و جین موتون ارائه مدل سبک سنج مدیریت
*****
سال 1965 میلادی جون وودوارد انتشار یافته هایی در باره تأثیر فن آوری بر ساختار و روشهای سازماندهی.
*****
سال 1969 میلادی لارنس و لورش انتشار کتاب سازمان و محیط و توسعه "نظریه اقتضا"
*****
سال 1970 میلادی جیمز یورک (ریاضی دان) مطالعاتی که مبنای نظریه آشوب قرار گرفت
*****
سال 1970 میلادی نظریه پردازان اقتضایی ارائه نظریه اقتضایی و تأکید بر "مدیریت و رهبری بر مبنای مقتضیات". ****
سال 1971 میلادی شرکت اینتل تولید و توزیع ریزپردازنده (تراشه کامپیوتر) و توسعه کامپیوترهای شخصی و تسری فن آوری اطلاعات برای استفاده مدیران سطوح مختلف.
*****
سال 1974 میلادی رابرت جی.هونس و ترنس آرمیشل ارائه نظریه رهبری مسیر- هدف
*****
سال 1977 میلادی رزابت ماس کانتر
انتشار کتاب مردان و زنان سازمان و مطالبی در مورد ممانعت سلسله مراتب اداری از پیشرفت خانمها در سازمان
*****
سال 1980 میلادی صاحب نظران مدیریت  توسعه رشته مدیریت در دو بخش عمده علوم رفتاری و مدیریت راهبردی و استراتژیک
*****
سالهای 1979 و 1980 میلادی هنری مینتزبرگ ارائه نظریه نقشها و الگوهای ساختار سازمانی
*****
سال 1981 میلادی ویلیام توشی و ژوزف ام. جوران ارائه نظریه z در مورد چگونگی استفاده از سبک مدیریت ژاپنی به وسیله مدیران آمریکایی
*****
سال 1982 میلادی توماس پیترز رابرت واترمن ارائه نظریه کمال مدیریت
*****
سال 1985 میلادی مایکل پورتر انتشار کتاب مزیت رقابتی و تشریح اصول اساسی رقابت و تعیین استراتژی
*****
سال 1986 میلادی ادوارد دمینگ انتشار کتاب خروج از بحران
*****
سال 1987 میلادی جانسون و کاپلان انتشار کتاب روائی از دست رفته و مطالبی در مورد اینکه سودمندی حسابداری برای مدیران کاهش یافته است.
*****
سال 1990 میلادی پیتر سنج انتشار کتاب معروف اصل پنجم که موجب شهرت "نظریه یادگیری سازمانی" شد.
*****
سال 1994 میلادی کلین و پوراس انتشار کتاب بنا برای بقا و تشریح ارتباط طول عمر یک شرکت با هدفها و میزان بصیرت آن
*****
سال 1998 میلادی مجموعه ای از مدیران قرن حاضر اقدام به انتخاب اهبردها و استراتژیهایی برای برخورد با چالشهای قرن آینده.

+ مرقوم شده در  دوشنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۰ساعت 2:58  توسط عباس كسب دوست  |